FSS – FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

En manuell och bärbar aerosolsläckare med anmärkningsvärd släckningsförmåga.

Enheten är en liten, kompakt och väger lite lättviktig: den övre delen av anordningen är ett metallrör och den nedre delen av enheten består av
plast och fungerar som ett stödhandtag.

FSS kan släcka bränder i olika klasser:
• Klass A: Fasta material, vanliga brännbara ämnen, såsom trä, papper, tyg, plast etc.
• Klass B: Brännbara vätskor, såsom bensin, oljebaserade färger, lösningsmedel, alkohol, aceton etc.
• Klass C: Gasformig kategori: GLP, metan, acetylen etc.
• Klass E: Elektrisk utrustning utsatt för spänningar upp till 100.000v på ett avstånd av 1m; Kabel
, distributionsskåp, elektroniska apparater
• Klass F: Matolja och fetter